Sådan Tilføj Alkalitet

May 1

Sådan Tilføj Alkalitet


Målingen anvendes til at beskrive, hvor meget alkalisk stof er i en vandmasse kaldes total alkalitet (TA). I swimming pool vand, bør alkaliniteten være mellem 80 ppm og 120 ppm, hvilket stabalizing pH-niveauet. Hvis TA er for lav, vil pool vægge bliver ætset og kan plette, metaller kan korrodere, vandet kan blive grønt, øjnene kan brænde, og pH-værdien kan tilfældigt gå op og ned. Hvis TA er for høj, er det svært at opretholde pH; vandet bliver uklar og klor mister sin effektivitet som disinfectant.TA skal kontrolleres regelmæssigt.

Instruktioner

1 Test vandet ved at fjerne en teststrimmel fra beholderen og sætte hætten på igen stramt. Hvis de resterende teststrimler er udsat for de ydre elementer, kunne de blive ødelagt. Dyp teststrimlen i vandet omkring 18 inches under overfladen. Træk teststrimlen ud af vandet og holde det for den tildelte tid.

2 Bestem alkaliske niveauer. Sammenlign farverne på teststrimlen farverne på diagrammet på flasken.

3 henviser til oversigten af natriumbicarbonat emballage, hvis alkalinitet er for lav. Dette skema vil fortælle dig, hvor meget kemikalie er nødvendig for at hæve alkalinitet til det korrekte niveau.

4 Tilføj 10 lbs pr 10.000 liter vand på en gang. Tilføjelse mere vil få pH til at gå op og ned, hvilket gør det vanskeligere at balancere.

5 Test alkalinitet i vandet hver 12 timer justeringerne som nødvendigt. Dette kunne være en lang proces, men vær tålmodig; ellers kan du gøre det til en længere proces ved at forsøge at justere for meget på én gang.

TIPS

  • Pas på farerne ved håndtering af kemikalier. Læs altid anvisningerne på etiketten. og deres dampe. Bland ikke kemikalier sammen. Vær forsigtig med kemikalier, der afgiver dampe, kan de forårsage alvorlige skader ved indånding i tilstrækkelige mængder.

relaterede artikler